Cách đổi tên Database Exchange bằng Powershell

Sau khi cài đặt Exchange Server 2016, Chúng ta muốn đổi tên cơ sở dữ liệu hộp thư mặc định của Exchange 2016. Cơ sở dữ liệu hộp thư được tạo duy nhất được tạo theo mặc định trong Exchange Server. Chúng ta có thể đổi tên cơ sở dữ liệu hộp thư mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong tổ chức. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange 2016 bằng PowerShell và Trung tâm quản trị Exchange (EAC). Bài viết này Phương nguyễn chia sẻ cách đổi tên bằng powershell nhé.

Đầu tiên chạy Exchange Management Shell với tư cách quản trị viên. Lấy tên hộp thư bằng lệnh Get-MailboxDatabase. Trong ví dụ của tôi, tên database mailbox mặc định là Mailbox Database 0554156675 trên server NVPSRVEX02. Sau khi chúng tôi tìm thấy tên, hãy đổi tên cơ sở dữ liệu hộp thư mặc định bằng lệnh Set-MailboxDatabase. Xác minh xem tên cơ sở dữ liệu có bị thay đổi hay không.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase

Name              Server     Recovery    ReplicationType
----              ------     --------    ---------------
MBDBSYS            NVPSRVEX01   False      None
MBDB01             NVPSRVEX02   False      Remote
MBDB02             NVPSRVEX01   False      None
Mailbox Database 0554156675  NVPSRVEX02   False      None
MBDB03             NVPSRVEX02   False      Remote
MBDBDEMO            NVPSRVEX01   False      None

[PS] C:\>

Vì lý do SERVER NVPSRVEX01 tôi đã change MBDBSYS rồi nhé, tôi sẽ lấy máy số 2 NVPSRVEX02 đổi lại DB system MBDBSYS02 gỏ lệnh

Set-MailboxDatabase “Mailbox Database 0554156675” -Name “MBDBSYS02”

[PS] C:\>Set-MailboxDatabase "Mailbox Database 0554156675" -Name "MBDBSYS02"
[PS] C:\>Get-MailboxDatabase

Name              Server     Recovery    ReplicationType
----              ------     --------    ---------------
MBDBSYS            NVPSRVEX01   False      None
MBDB01             NVPSRVEX01   False      Remote
MBDB02             NVPSRVEX01   False      None
MBDBSYS02           NVPSRVEX02   False      None
MBDB03             NVPSRVEX02   False      Remote
MBDBDEMO            NVPSRVEX01   False      None

Chúng ta có thể làm bằng giao diên GUI

Logon vào EAC -> Server-> Database-> chọn database muốn change.

Như vậy đã rename database thành công chúng ta có thể làm bằng Powershell hoặc GUI nhé. Nếu thấy hữu ích đừng quên like và share bài viết này.

Phương Nguyễn viết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.