Browsing loại

Exchange Server

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11

Cách sửa lỗi mất taskbar WINDOWS 11| How to fix missing taskbar WINDOWS 11| Phương Nguyễn mat_taskbar_windows11 #missing_taskbar_windows11 #phuongnguyenit #itsharenvp Clip

Tạo Send Connector Exchange Server 2016/2019

Cách thực hiện Thao tác trên giao diện GUI Chúng ta đăng nhập vào Exchange Admin Center để thao tác nhé. Vào EAC->mail flow->Send connector-> New connector: