Browsing loại

Microsoft

Microsoft vá 63 lỗ hổng bảo mật Windows

Trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 9, Microsoft phát hành bản vá cho tổng cộng 63 lỗ hổng trên Windows. Theo Microsoft, 5 trong số 63 lỗ hổng được xếp loại “nghiêm trọng”