Browsing loại

Blog

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với Wordpress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc

Windows Server 2022 có gì mới

Bài viết này mô tả một số tính năng mới trong Windows Server 2022. Windows Server 2022 được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Windows Server 2019 và mang đến nhiều đổi mới trên

ASN (Autonomous System Number) là gì ?

Như các bạn đã biết mỗi một nhà mạng Internet ISP thì được cấp một định danh gọi là ASN, ASN là gì ai cấp quản lý hôm nay sẽ tìm hiểu nhé. 1. AS (Autonomous System) là gì?