Cách xử lý lỗi DAG A server-side administrative operation failed incorrectly config static address

a_server_side_administrator_operation_failed_dag_exchange #phuongnguyenit #exchangeserver

Cách xử lý lỗi Add thành viên Server DAG bị lỗi | A server-side administrative operation failed
A server-side database availability group administrative operation failed. Error The operation failed. CreateCluster errors may result from incorrectly configured static addresses. Error: Windows Failover Clustering isn’t installed on ‘NVpSRVEX01’’ | Phương nguyễn IT
Clip này chia sẻ lỗi khi add 1 thành viên server vào DAG exchange server sẻ báo lỗi nếu thành viên bật IPV6. Chúng ta phải tắt IPV6 tại network setting và trong thanh ghi-regedit
Tạo khóa DisabledComponents kiểu DWORD giá trị ffffffff theo đường dẫn
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.