Browsing loại

Video

Mail Exchanger MX DNS RECORD

https://youtu.be/FkBDxzP_MBk Email một chủ đề không hề mới, tuy cũ không hề mới so với 1 số anh em làm quản trị hệ thống. Nằm trong tuyển tập về chủ đề email. Làm thế nào để

Xây Dựng Email Server P1- Bản Ghi DNS

Xây Dựng Email Server P1- Bản Ghi DNS | How to Build Email Server Tutorial P1-DNS Record For Email | Phương Nguyễn https://youtu.be/DzIAfGrCZM8 Email một chủ đề không hề