Công Cụ Kiểm tra Mạng

Danh sách công cụ mạng

Mô tả Công cụTrang web
≫ Kiểm tra Port NATPing.eu
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
≫ Đo tốc độ Internethttps://www.speedtest.net/
https://fast.com/
https://speedtest.vnix.vn/
≫ Xem IP Public đường Internetping.eu
https://whatismyipaddress.com/
https://www.ip2location.com/
≫ Kiểm tra DNS của Domainhttps://mxtoolbox.com/
https://mxtoolbox.com/DnsLookup.aspx
≫ Kiểm tra bản ghi MXhttps://mxtoolbox.com/
≫ Kiểm tra thông tin SSL của Domainhttps://decoder.link/
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
https://www.sslchecker.com/sslchecker
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://www.geocerts.com/ssl-checker
≫ Kiểm tra thông tin email Spamhttps://mxtoolbox.com/blacklists.aspx
Kiểm tra tình trạng dịch vụ Microsoft 365Service Status (office.com)
Kiểm tra 1 dịch vụ downtime phát hiện reporthttps://downdetector.com