Cách sử dụng các công cụ kiểm tra thông tin bảo mật lỗ hỏng HAFNIUM Exchang Server

Cách sử dụng các công cụ kiểm tra thông tin bảo mật lỗ hỏng HAFNIUM Exchang Server| Phương Nguyễn -How to use tools checking information the HAFNIUM Exchang Server vulnerability
Nội dung video: Video này Phương nguyễn chia sẽ lab thực hành sử dụng các công cụ của Microsoft để kiểm tra thông tin bảo mật lổng HAFINUM Exchange Server. Cách sử dụng:
1/ Healthchecker.ps1
2/ Cách sử dụng Exhchange on-Premise Mitigation Tools (EOMT.ps1)
3/Cách sử dụng công cụ ExchangeMitigation.ps1 để phát hiện các lỗ hổng CVE-2021-26855,
4/ Test-ProxyLogon.ps1
Timeline:
00:00 Giới thiệu
00:49 Công cụ helthchecker.ps1
08:04 Cách sử dụng Exhchange on-Premise Mitigation Tools (EOMT.ps1)
14:50 Cách sử dụng công cụ ExchangeMitigation.ps1
17:00 Test-ProxyLogon.ps1
KHUYẾN CÁO: Video này và nội dung của nó tuân theo Điều khoản Sử dụng của Microsoft (https: //www.microsoft.com/en-us/legal …). Tất cả mã và tập lệnh phải tuân theo các điều khoản hiện hành trên Kho lưu trữ GitHub của Microsoft (ví dụ: Giấy phép MIT).

Vì lý do bảo mật, đừng bao giờ duyệt và tải xuống tập lệnh Test-ProxyLogon trực tiếp trên Máy chủ Microsoft Exchange của bạn. Tải xuống và sao chép tập lệnh vào Máy chủ Microsoft Exchange của bạn từ một máy khác.

DISCLAIMER: This video and its contents are subject to the Microsoft Terms of Use (https://www.microsoft.com/en-us/legal…). All code and scripts are subject to the applicable terms on Microsoft’s GitHub Repository (e.g., the MIT License).
For security reasons, never browse and download the Test-ProxyLogon script directly on your Microsoft Exchange Server. Download and copy the script to your Microsoft Exchange Server from another machine.

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viettechgroupvn
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-nguyen-van
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen
☞Please do not reup

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.