CÁCH TẠO DATACENTER VÀ ADD HOST VÀO VCENTER SERVER-VMWARE VSPHERE

CÁCH TẠO DATACENTER VÀ ADD HOST VÀO VCENTER

Tạo Datacenter

Chọn vào vcenter-> tạo new datacenter

Cách thêm host vào vCenter

Phải chuột Datacenter-> Add host->Gỏ IP host cần thêm

Nhập tài khoản root logon

Như vậy add thành công vào vCenter

Chúc các bạn thành công

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.