CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

CÁCH UPGRADE FIRMWARE CISCO 2960S 48 TỪ FIRMWARE 122-55.SE7 LÊN 152-2.E9

Contents

Thông tin


  • Cisco 2960s

  • Firmware cũ: c2960s-universalk9-mz.122-55.SE7

  • Cần upgrade lên: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Chúng ta cần có tài khoản và còn hạn hợp đồng với cisco mới tải được https://software.cisco.com/download ) hoặc có thể tìm đâu đó trên mạng 😊

Kiểm tra phiên bản hiện tại

Show version


  • Tải bản ios cisco 2960: c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin

Thủ tục Upgrade

  • config terminal
  • boot system flash:/c2960s-universalk9-mz.152-2.E9.bin
  • end
  • write memory

Khởi động lại Switch

Reload

Kiểm tra lại kết quả

Như vây là upgarde thành công

Chúc các bạn may mắn cập nhật

Phương Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại.