CÁCH UPGRADE VEEAM BACKUP & REPLICATION V12.0 LÊN VEEAM V12.1

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.0 LÊN VEEAM V12.1

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-1.png

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.0.2131_20231206.iso

Mount File ISO và Upgrade

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-3.png

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam*

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-5.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-7.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-9.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-11.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-13.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-15.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-17.png
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-19.png

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-21.png

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

  • C:\Program Files\Common Files\Veeam
  • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication
This image has an empty alt attribute; its file name is word-image-12424-23.png

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại.