CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

CÁCH UPGRADE VEEAM V12.1.1.56 LÊN VEEAM 12.1.2.172

Thông tin Bản Veeam v12.1.2.172

Tính năng mới hỗ trợ


  • AlmaLinux 9.3 and Rocky 9.3 supported for use as Linux-based backup repositories and backup proxies.

  • Microsoft Azure Stack HCI 23H2 (March 2024 build) support.

  • Microsoft SharePoint Subscription Edition 24 H1 support for application-aware image processing.

Vá lỗ hổng các bản bảo mật: CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851, CVE-2024-29852

Chuẩn bị source KB

Đăng ký 1 tài khoản để file Link tải

https://www.veeam.com/download-version.html

Nếu KB thì có thể tải tại đây: https://www.veeam.com/kb4510

Tải iso file path

Filename: VeeamBackup&Replication_12.1.2.172_20240516.zip

Run as Administrator nhé

Setup

Stop All Services Veeam Backup & Replication

Hoặc chạy Powershell cho nhanh:

get-service veeam* stop-service

Stop-Service -Name Veeam* -force

Trước khi chạy backup file license lại nhé.

Tiến hành Setup upgrade

Khởi động lại Server Veeam.

Cập nhật các remote compoment

Rename file VeeamLicense.dll->old.

C:\Program Files\Common Files\Veeam

VeeamLicense.dll > to > VeeamLicense.dll.old
[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\ ]

[ available in C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication ]

Sau khi udpate xong chúng ra trả lại file Veeamlicense.dll

  • C:\Program Files\Common Files\Veeam
  • C:\Program Files\Common Files\Veeam\Backup And Replication

Công việc tiếp theo sẽ upgrade và scan lại reposibilites, các module upgrade.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.