HƯỚNG DẪN XOÁ VNPT CA TOKEN CŨ HẾT HẠN

Bước 1 Tải phần mềm VNPT CA Admin để xóa thông tin chữ ký số hết hạn

Link tại đây

Bước 2: Đóng app hiện tại quyền và chạy ứng dụng vừa download về

Chọn vào chứng thư số-> nhập pin-> xoá chọn thông tin chữ ký số hết hạn cần xoá, nhớ là phải check ký nhé không là xoá nhằm nguy hiểm lại tốn time để xin lại căng lắm

Chọn CA hết hạn chọn xoá là xong

Phương nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.