Mô hình cài đặt Lab Exchange 2016-2019

Dưới là mô hình tổng quát cần build cho Exchange 2016 nhé. Mô hình này sẽ đi xuyên suốt quá trình làm lab của Phương Nguyễn nhé

Model Exchange 2016-2019

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.