Browsing Tag

chia sẻ

Chia sẻ chiến lược backup & Restore

Vừa rồi Phương nguyễn có chia sẽ chiến lược backup cho 1 bạn sysadmin về backup oracle. Hôm nay Phương nguyễn chia sẽ các bạn nói chung về Backup Phần 1: Tìm hiểu dữ liệu