Browsing Tag

Google cloud

CÁCH ĐĂNG KÝ GOOGLE CLOUD

Đăng ký Đăng ký theo các bước sau Mở trình duyệt web chrome hoặc FF, EDGE gỏ địa chỉ https://cloud.google.com Chọn Get started free mặc định GG cho phép free 90 ngày