Browsing Tag

IT Bussines

Chia sẻ chiến lược backup & Restore

Vừa rồi Phương nguyễn có chia sẽ chiến lược backup cho 1 bạn sysadmin về backup oracle. Hôm nay Phương nguyễn chia sẽ các bạn nói chung về Backup Phần 1: Tìm hiểu dữ liệu

Câu chuyện IT Vận hành và IT Outsourcing

Câu chuyện IT Vận hành (IT Operation hay IT System Admin hay IT Helpdesk hay End User) và IT Outsourcing Operation vs Project; IT Support nên thiên về quản lý vendor / service