Browsing Tag

Microsoft Office 365

Mô hình cơ bản Microsoft 365

Về cơ bản, doanh nghiệp sẽ có 3 mô hình triển khai Office 365. Và đối với từng doanh nghiệp, dựa trên đặc thù sẽ có những mô hình triển khai phù hợp gồm: 1. Cloud Identity: mô