Browsing Tag

Phân biệt SMTP và POP3

Sự khác biệt giữa SMTP và POP3

Hôm nay admin sẽ làm rõ phân biệt sự khác biệt giữa SMTP (Simple Mail Transport Protocol) và POP3 (Post Office Protocal version 3) nhé Để gửi và nhận tin email, Hệ thống