Browsing Tag

Symantec Mail Gateway

Hướng dẫn cài đặt Symantec Mail Gateway

Bước 1: Chuẩn bị source Vào trang download sài thử đăng ký 1 tài khoản để có bản quyền trial 60 days nhé Chọn submit để có link gửi về nhé mục tiêu test lab