Browsing Tag

Veeam One

Giới thiệu Veeam One V10

👉Giới thiệu Veeam One V10 by VUGV -Veeam One Version 10 OverviewClip này được sự tài trợ bởi Veeam User Group VNNgười trình bày: Nguyễn Hoàng TínSystem Engineer, Vietnam|