Browsing Tag

Vertias backup

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP  VERTIAS BACKUP EXEC

Giới thiệu Vertias Backup Veritas Backup Exec ™ tập trung vào việc giữ cho việc bảo vệ dữ liệu đơn giản, an toàn và thống nhất. Giải pháp hợp nhất cho các môi trường