Browsing Tag

vmix

Tải Về Phần Mềm VMix Pro 23.0.0.68

Mô tả vMix là phần mềm trộn video. Bằng cách sử dụng các công nghệ phần cứng mới nhất, chương trình đã giúp người dùng hệ thống máy tính để bàn có thể kết hợp các phụ tùng HD,