Browsing Tag

windows

Làm thế nào chặn IP trong Windows Firewall

Giả sử hệ thống cần chặn tất 1 số IPs đặc biệt truy cập máy chủ bằng Windows Firewall Trường hợp 1: Block đơn 1 IP 1 Mở tường lửa lên -> chọn Windows Firewall