Browsing Tag

wps hide login

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với Wordpress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc