Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls | Configure Virutal Directories Exchange

Bài 4.3 Cấu hình Virtual Directories Urls | Configure Virutal Directories Exchange| Phương Nguyễn

cấu_hình_virtual_directories_urls #configure_url_virtual_directories #phương_nguyễn #itsharenvp

Sau khi cài đặt xong, tạo các databases, email mailbox, khảo sát các đối tượng recepients, DNS, hôm nay Phương Nguyễn chia sẽ cấu hình virtual Directories urls dành cho Mail Exchange 2016 , 2019 các bạn tham khảo nhé.

Video Timeline
00:00 Giới thiệu lý thuyết
00:51 Danh sách URL Virtual Directories
01:04 Cấu hình Internal URL Virtual Directories EAC
03:54 Cấu hình External URL Virtual Directories EMS
04:54 Cấu hình Outlook Anywhere Enable
05:25 Cấu hình Service Connection Point (SCP)
06:00 Thực hành lab demo
06:30 Lab demo cấu hình cấu hình Outlook Anywhere Enable
07:15 Lab demo cấu hình Internal, External URL Virtual Directories EAC
09:45 Lab Demo Cấu hình Service Connection Point (SCP)

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.