Browsing Tag

Exchange Server

Tạo Send Connector Exchange Server 2016/2019

Cách thực hiện Thao tác trên giao diện GUI Chúng ta đăng nhập vào Exchange Admin Center để thao tác nhé. Vào EAC->mail flow->Send connector-> New connector: