Browsing Tag

Exchange Server

Exchange Server CU14 2019

Nghỉ Tết cũng cập nhật thông tin cho ae: Ngày 13/02/2024 MS đang công bố tính khả dụng của Bản cập nhật tích lũy H1 2024 (CU) cho Exchange Server 2019 (hay còn gọi là CU14).