Bài 4.5.Cài SSL CA Free Certifytheweb cho Exchange |Install Certifytheweb for Exchange

Bài 4.5.Cài SSL CA Free Certifytheweb cho Exchange |Install Certifytheweb for Exchange Phương Nguyễn

certifytheweb #ssl_ca_exchangeserver #phương_nguyễn #itsharenvp

Timeline
00:00 Giới thiệu
00:47 Nội dung Video
01:20 Giới thiệu Certifytheweb là gì ?
02:38 Tính năng Certifytheweb management.
03:49 Cơ chế CA Certifytheweb
06:32 Lab cài đặt CA Certifytheweb trên máy chủ Exchange Server
07:41 Cấu hình Request CA SSL cho Exchange trên Certifytheweb
13:48 Kiểm tra CA SSL
14:31 Cấp phát dịch vụ IIS, SMTP, POP, IMAP cho Exchange
15:39 Kiểm tra trust CA đã cài
16:09 Cấu hình redirect owa https về http

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.