Cách Mở Lại Taskar Và Thanh Menu Windows 11 Sau Khi Update

Vừa rồi bản WIndows 11 beta và dev đang bị lỗi update ngày 02/09/2021 bị lỗi hàng loạt tình trạng ghi nhận cập nhật

(build 22000.176) sau khi reboot lại bị treo máy tính và bị mất taskbar, thanh công cụ menu…

The issue is simple. You restart your PC and are greeted with a barren desktop. No Start menu, no taskbar. You can still run apps from the Taskmanager, and if you’re fluent in CMD can get a lot done. But for most users, this is nothing short of a nightmare.

Cách giải quyết

Đây là các bước hướng dẫn khắc phục từ Microsoft nhé:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím CTRL-ALT-DEL và chọn Task Manager.

Bước 2: Chọn “More details” tại cuối Task Manager để mở rộng Task Manager.

Bước 3: Chọn “File”và chọn “Run new task”.

Bước 4: Gỏ “cmd” in the “Open” field.

Bước 5: Copy đoạn code xóa thanh ghi IrisService và reboot lại:
reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0

ở đây chúng ta có thể gỏ thẳng vào Regedit hoặc regedt32 rồi vào theo đường dân trên xóa đi nhé

 HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService 

Step 6: Nhấn enter, sau đó PC của bạn sẽ khởi động lại. Sau khi khởi động lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Good luck

Phương Nguyễn

Source https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/09/02/announcing-windows-11-insider-preview-build-22449/

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.