Browsing Tag

Windows 11

Các bypass qua TPM 2.0 cài đặt Microsoft Windows 11

28 tháng 06 năm 2021, Microsoft đã chính thức đưa ra các yêu cầu cấu hình phần cứng cho hệ điều hành Windows 11, một trong những yêu cầu về cấu hình phần cứng của nhiều máy tính,