Cách Xử Lý Lỗi Exchange 2016: CU21 Upgrade Failed With Error “Cannot Start Service MSExchangeServiceHost On Computer”

Contents

Mô tả lỗi

Các bản nâng cấp CU trong Exchange 2016 không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong trường hợp này, một trong các máy chủ của Phương Nguyễn sẽ không nâng cấp nhưng phần còn lại thì không có lỗi. Nâng cấp chạy như bình thường từ CLI nhưng không thành công với lỗi dưới đây:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

Lỗi Cannot start service MSExchangeServicehost……”

Hoặc Setup GUI lỗi như sau

Nguyên Nhân

Khi tôi kiểm tra các Dịch vụ Exchange, một số trong số đó là tự động nhưng phần còn lại đã bị vô hiệu hóa. Tôi đã chạy lệnh trong PowerShell: Get-Service * Exchange * | Set-Service -StartupType Automatic nhưng tôi không đủ nhanh và thiết lập lại không thành công. Giải thích nôm na khi chúng ta cập nhật CU cần các dịch vụ Exchange phải trạng thái Automatic, tuy nhiên các dịch vụ này đã không Automatic được mà trạng thái disable nên quá trình sẽ thất bại

Giải quyết

Đây là 1 meo rất kinh điển và sương máu đó các bạn mở Powershell chạy code bên dưới

while (1 -le 2) { sleep 1 ; Get-Service | where{$_.DisplayName -Like ‘Microsoft Exchange*’} | Set-Service –StartupType ‘Automatic’ }
This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

Nôm na đoạn code này như sau, tạo 1 vòng loop để giữ chân các dịch vụ Ms Exchange trạng thái automatic mà không disable

Chúng ta tiến hành chạy lại upgrade bằng CLI hoặc giao diện nhé. Khi chạy xong các bạn nhân ctrl+C để tắt đoạn Loop trên

Chúng ta re-run Setup.exe lại nhé

D:\setup.exe /m:upgrade /IacceptExchangeServerLicenseTerms

C:\EX2016CU20\EX2016CU21>setup.exe /m:upgrade /IAcceptExchangeServerLicenseTerms


Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 21 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for
installation.

Languages
Management tools
Mailbox role: Transport service
Mailbox role: Client Access service
Mailbox role: Unified Messaging service
Mailbox role: Mailbox service
Mailbox role: Front End Transport service
Mailbox role: Client Access Front End service

Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Configuring Prerequisites                 COMPLETED
  Prerequisite Analysis                   COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

  Language Files                      COMPLETED
  Restoring Services                    COMPLETED
  Language Configuration                  COMPLETED
  Exchange Management Tools                 COMPLETED
  Mailbox role: Transport service              COMPLETED
  Mailbox role: Client Access service            COMPLETED
  Mailbox role: Unified Messaging service          COMPLETED
  Mailbox role: Mailbox service               COMPLETED
  Mailbox role: Front End Transport service         COMPLETED
  Mailbox role: Client Access Front End service       COMPLETED
  Finalizing Setup                     COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.

Như vậy đã update thành công nhé.

Kết luận

Phương Nguyễn viết kinh nghiệm chia sẻ các ae system để cập nhật bản vá phòng chống tấn công các lỗ hổng HAFNIUM CVE-2021-26855. Nếu thấy bài báo hay đừng quên like share nhé

Chúc các bạn thành công.

Phương Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.