DAG Phần 1-Tổng Quan Database Availability Groups (DAG) Exchange Server

Tổng Quan Database Availability Groups DAG Exchange Server | Phương Nguyễn

DAG #exchangeserver #phương_nguyễn #phuongnguyen #itsharenvp

Clip này Phương Nguyễn chia sẻ lý thuyết về tổng quan DAG trong Exchange, mô hình, cũng như cơ chế đồng bộ liên tục trong DAG, hoạt động CAS trong DAG kết hợp với load balancer,các yêu cầu cấu hình DAG exchange.
Timeline
00:00 Giới thiệu
01:08 Nội dung video
01:20 DAG là gì
02:23 Mô hình DAG Exchange Server
04:07 Hoạt động DAG Exchange
06:10 Cơ chế đồng bộ liên tục DAG
07:53 Client Access Services trong DAG
12:02 Yêu cầu triển khai DAG
14:53 Cấu hình DAG

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.