Download HPE Service Pack for ProLiant SPP 2021.05.0 cập nhật

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

Làm quản trị ai cũng biết phần mềm SPP của Hãng HPE server nhé. Hôm nay admin chia sẽ các bạn link download các bản SPP khác nhau cho việc cài đặt server HPE nhé.

SPP là tích hợp tất cả phần mềm driver firmware của các dòng server khác nhau và đóng gói lại HP Service Pack SPP (SPP) phiên bản 2021.05.0 nhé. Chúng ta có thể ghi ra USB, hoặc DVD để cập nhật driver phần mềm firmware vá lỗi cho máy chủ Server HPE.

STTMô tảTên fileLink download
01Dành cho các dòng máy chủ phiên bản G10 trở lên 2021.05.0 G10P35938_001_spp-2021.05.0-SPP2021050.2021_0504.129.isohttps://bit.ly/3w7CHr0
https://bit.ly/3qAKaOs
02Dành cho các dòng máy chủ phiên bản G10 trở lên 2020.09.0 G10P35936_001_gen10spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.17.isohttps://bit.ly/3y1fisP
03Dành cho các dòng máy chủ phiên bản 2020.09.0 G9/G10P35935_001_spp-2020.09.0-SPP2020090.2020_0901.114.isohttps://bit.ly/3pGM2Ea
04Dành cho các dòng máy chủ phiên bản Gen8.1P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.isohttps://bit.ly/2UCPVfa
05Dành cho các dòng máy chủ phiên bản: G7.1P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.isohttps://bit.ly/32YJzv5

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.