Lỗi 404 xảy ra khi truy cập các thư mục con trong WordPress

Mô tả lỗi

Lỗi 404 xảy ra khi truy cập các thư mục con, nhưng trang chủ hoạt động tốt.

Nguyên nhân

Có thể kể đến là file .htaccess nhe các bạn

Giải pháp như sau
Giải pháp 1: Tự động tạo tệp qua cổng wp-admin. Đăng nhập vào admin vào đường dẫn setting-> Permalink, Save Changes, gõ lại đường dẫn lại

Image

Giải pháp 2: Tốt nhất là tạo lại file .htaccess và phân quyền 744 nội dung bên dưới nhé

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Chúc các bạn may mắn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.