Browsing Tag

Thủ thuật

Tạo Send Connector Exchange Server 2016/2019

Cách thực hiện Thao tác trên giao diện GUI Chúng ta đăng nhập vào Exchange Admin Center để thao tác nhé. Vào EAC->mail flow->Send connector-> New connector:

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với Wordpress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc