Nâng cấp Veeam Backup Replication 9.5U3 lên v10

Nâng cấp Veeam Backup 9.5U3 lên v10

𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉
00:35 Giới thiệu ngữ cảnh cập nhật
02:00 Checklist guide hướng dẫn cập nhật
07:38 Backup cấu hình Veeam replication v9.5
08:20 Backup database Veeam
16:02 Tắt dịch vụ Veeam và khởi động máy chủ
18:09 Upgrade Veeam 9.5u3 to V10u1
20:00 Giới thiệu sơ lược Veeam version 10
32:22 Khởi động Veeam phiên bản Veeam 10 đã cập nhật thành công
35:54 Cập nhật các module agent Veeam các máy trạm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.