Browsing Tag

bcc

Bcc Là Gì? CC Là Gì? Phân Biệt Bcc Và CC Trong Email

Ngày nay, các doanh nghiệp hằng ngày phải sử dụng Gmail để làm công cụ giao tiếp, gởi và nhận thư điện tử. Chúng tôi sẽ thấy có 2 phần luôn hiển thị trong mục To (gửi đến) là Cc