Browsing Tag

phuongnguyenblog

Cách xây dựng hệ thống email nội bộ

Với tình hình spam email hiện nay domain spoofing email 1 dạng phổ biến nhất để tấn công email.Dùng email có domain gửi chính domain chúng ta luôn, thật nhức nhối và đâu.Một hệ

Tổng Quan Về Email

Tổng Quan Về Email Tổng Quan Về Email-Giao Thức Email- E-Mail Overview- Email Protocol-Tutorial- Phương Nguyễn | IT Share NVP https://www.youtube.com/watch?v=Hw09-XGUZcI