Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 Download

Hôm nay admin chia sẻ phầm mềm VPN Anyconnect Secure của Cisco nhé.

Năm / Ngày phát hành: 2020
Phiên bản: 4.9
Nhà phát triển: Cisco Systems
Trang web của nhà phát triển: http://www.cisco.com/web/go/anyconnect
Độ sâu bit: 32bit + 64bit
Yêu cầu hệ thống: Windows: Đủ để chạy hệ điều hành được hỗ trợ trên nền tảng của bạn
Mô tả: Ứng dụng Khách Di động An toàn Cisco AnyConnect – phát triển thêm AnyConnect. Được thiết kế để tạo kết nối vp-n đến các thiết bị mạng cisco bằng giao thức SSL, TLS, DTLS. Nó hỗ trợ hầu hết các nền tảng và hệ điều hành hiện đại, bao gồm cả di động. Nó cho phép bạn kết nối với tường lửa Cisco ASA hoặc loại thiết bị dựa trên IOS (với một số hạn chế). Để hỗ trợ, cần có giấy phép tương ứng trên các thiết bị vp-n cisco. Nền tảng được hỗ trợ: i386, amd64, powerpc

Files:

anyconnect-linux64-4.9.03047-predeploy-k9.tar.gz

anyconnect-linux64-4.9.03047-vpnapi.tar.gz

anyconnect-linux64-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-macos-4.9.03047-predeploy-k9.dmg

anyconnect-macos-4.9.03047-vpnapi.tar.gz

anyconnect-macos-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-win-4.9.03047-core-vpn-lang-predeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-core-vpn-lang-webdeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-predeploy-k9.zip

anyconnect-win-4.9.03047-vpnapi.zip

anyconnect-win-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

hostscan_4.9.03047-k9.pkg

tools-anyconnect-win-4.9.03047-profileeditor-k9.msi

tools-anyconnect-win-4.9.03047-transforms.zip

anyconnect-win-arm64-4.9.03047-webdeploy-k9.pkg

anyconnect-win-arm64-4.9.03047-predeploy-k9.zip

Download link to Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.9.03047 (Full)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.