Browsing loại

Thủ Thuật

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với Wordpress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc

Cộng Cụ Kiểm Tra Máy Tính Hỗ Trợ Windows 11

Microsoft đã phát hành một công cụ trong tuần này, được gọi là PC Health Check, có thể chạy trên các thiết bị Windows để xác định xem chúng có tương thích với hệ điều hành Windows