Browsing loại

Thủ Thuật

Cộng Cụ Kiểm Tra Máy Tính Hỗ Trợ Windows 11

Microsoft đã phát hành một công cụ trong tuần này, được gọi là PC Health Check, có thể chạy trên các thiết bị Windows để xác định xem chúng có tương thích với hệ điều hành Windows

Làm việc tại nhà với Open VPN

Hôm nay Phương Nguyễn chia sẽ 1 phần mềm khác phục vụ công cuộc làm việc tại nhà là OPENVPN OPEN VPN LÀ gì OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật

Work from home with Radmin VPN

Currently, with the complicated situation of the Covid19 epidemic, almost everyone has to WFH, so the VPN tool is required to deploy for your business. Today Phuong Nguyen