Cách cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek vs Draytek 2925FN (IPSec, SSL)

Cách cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek vs Draytek 2925FN (IPSec, SSL)

Để tiếp tục series VPN admin kênh ITShareNVP ra phần 3 cho các bạn xem.

Hướng dẫn cấu hình VPN SITE TO SITE Draytek 2925Fn vs Draytek 2925FN (sử dụng giao thức IPSec, SSL)-Guide VPN LAN-LAN between Draytek vigor to Draytek vigor

𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉
00:25 Welcome to IT Share NVP
1:26 Giới thiệu ngữ cảnh sử dụng mô hình doanh nghiệp VPN Site to site (draytek vigor to draytek vigor)
02:38 Mô hình VPN Site to site
05:09 Cấu hình VPN Site tại Chi nhánh 1 (BO-Draytek vigor 2925FN)
09:58 Cấu hình VPN Site tại Chi nhánh 2 (BO-Draytek vigor 2925FN)
13:23 Giám sát kết nối VPN Draytek và VPN Draytek
14:20 Test cấu hình icmp ping từ hội sở về Chi nhánh và ngược lại thông mạng.
15:55 Cấu hình VPN Site to site sử dụng SSL tunnel
17:58 Thank you

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
1 bình luận
  1. Chance nói

    This info is worth everyone’s attention. How can I
    find out more?

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.