Browsing loại

Email

Tạo Send Connector Exchange Server 2016/2019

Cách thực hiện Thao tác trên giao diện GUI Chúng ta đăng nhập vào Exchange Admin Center để thao tác nhé. Vào EAC->mail flow->Send connector-> New connector:

Bcc Là Gì? CC Là Gì? Phân Biệt Bcc Và CC Trong Email

Ngày nay, các doanh nghiệp hằng ngày phải sử dụng Gmail để làm công cụ giao tiếp, gởi và nhận thư điện tử. Chúng tôi sẽ thấy có 2 phần luôn hiển thị trong mục To (gửi đến) là Cc

Di Chuyển Database Exchange Sang Ổ Đĩa Khác

Bài trước Phương nguyễn đã chia sẻ cách đổi tên database exchange bằng powershell rồi. Hôm nay sẽ hướng dẫn di chuyển database sang disk khác vì 1 số lý do khi cài mặt định nằm

Cách đổi tên Database Exchange bằng Powershell

Sau khi cài đặt Exchange Server 2016, Chúng ta muốn đổi tên cơ sở dữ liệu hộp thư mặc định của Exchange 2016. Cơ sở dữ liệu hộp thư được tạo duy nhất được tạo theo mặc định trong

Nhập Key bản quyền cho Exchange Server

Sau khi cài đặt xong Exchange Server thì mặt định là 180 ngày bản quyền. Chúng ta cần phải nhập key cho Server. Bài viết này Phương Nguyễn chia sẻ cách nhập key nhé. Thông tin