Browsing loại

Tiện tích 

Cách Ẩn Wp-Admin Trong WordPress Với WPS Hide Login

Vấn đề bảo mật với Wp-Admin Khi làm website với mã nguồn mở mà đặt biệt với Wordpress thì mọi câu trúc website hầu như ai cũng biết. CHo nên vấn đề cần đặt ra là phải ẩn hoặc

Cộng Cụ Kiểm Tra Máy Tính Hỗ Trợ Windows 11

Microsoft đã phát hành một công cụ trong tuần này, được gọi là PC Health Check, có thể chạy trên các thiết bị Windows để xác định xem chúng có tương thích với hệ điều hành Windows

Làm việc tại nhà với Open VPN

Hôm nay Phương Nguyễn chia sẽ 1 phần mềm khác phục vụ công cuộc làm việc tại nhà là OPENVPN OPEN VPN LÀ gì OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật